සංක්‍රාන්තික ලිංගිකත්වය

ක්ලයිනෆෙල්ට් සහලක්ෂණය ( Klinofelter Syndrome ) පිළිබඳව විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම…………………


ඔබගේත් මගේත් ශරීරය සහ සිතුවිලි ගමන් කරන්නේ එකම පථයක් තුළ වේ. නමුත් , උපතින්ම සිදුවූ වර්ණදේහමය වෙනස් වීමක් නිසා තමන්ගේ ශරීරයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වූ සිතුවිලි සහිත පුද්ගලයින් පිරිසක්ද සිටියි. මෙය ” ක්ලයිනෆෙල්ට් සහලක්ෂණය ”
( Klinofelter Syndrome ) ලෙසට හදුන්වයි. මෙම තත්වය උපතින්ම උරුම වන වර්ණදේහ වෙනස් වීමකි. මෙම ලිපිය තුළින් සාකච්ඡා කරන්නේ වර්ණදේහමය වෙනස් වීමක් ලෙසට ක්ලයිනෆෙල්ට් සහලක්ෂණය ඇතිවන ආකාර පිළිබඳව ඇති විද්‍යාත්මක පසුබිම පිළිබඳවය.

Continue reading “සංක්‍රාන්තික ලිංගිකත්වය”

Advertisements

අර්ශස් ( HEMORRHOID )

අර්ශස් පිළිබඳව ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම ……………………………


” මූලග්ගාය ” යන වචනය ඔබ ඕනෑතරම් අසා ඇතුවා නිසැකය ,එය සාමාන්‍යයෙන් යොදනු ලබන්නේ අධික වශයෙන් තරහ යන, නොසන්සුන් බවින් යුතු පුද්ගලයන් සදහාය. එය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය වුවත් මෙම වචනය යොදනු ලබන්නේ අධික වේදනාවක් හා සමාජය තුළ දී අධික අපහසුතාවයක් ඇතිවන රෝගයක් සදහාය. එය අර්ශස් නම් රෝගය වන අතර, මෙය සදහා මූලග්ගාය / මූලග්ගින්න හා අරිසස් යන වචන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී භාවිතා කරයි.

Continue reading “අර්ශස් ( HEMORRHOID )”

ග්ලූකෝමාව ( GLUCOMA )

ග්ලූකෝමාව ( GLGLUCOM ) පිළිබඳව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම …………………………………


ග්ලූකෝමාව යනු තවත් එක්තරා අක්ෂි ගැටළුවක් වේ.”ඇස් අන්ධ කරන නිහඬ මාරයා” ලෙසට මෙම ග්ලූකෝමා රෝගය හදුන්වයි. එතරම් බිහිසුනුභාවයක් මෙම රෝගය සතුව පවතී. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී “ග්ලූකෝමාව” ලෙසට හදුන්වන මෙම රෝගය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී “නීලකාච” රෝගය ලෙසට හදුන්වයි. Continue reading “ග්ලූකෝමාව ( GLUCOMA )”

රක්තවාතය

රක්තවාතය පිළිබඳව ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක මතය ……………………………


රෝග වැලදීම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ඕනෑම වයසකදී සිදුවිය හැකිය. ඒ සදහා තමන්ගේ වයස, ජාතිය, ආගම, සමාජයේ තමන්ට හිමි තනතුර යන කිසිවක් බලනොපායි. දිලින්දෙකුට මෙන්ම රජෙකුටද සෑම රෝගයක්ම පොදුය.

Continue reading “රක්තවාතය”